۱۳۸۹ دی ۱۹, یکشنبه

اندیشه نمور

هوا دلگیر بود و ناپایدار...
وقتی در زمستان، بهار را و حتی آرزوی بهار را در خود می کشیم
زمستان را می خواهیم شاید

هوا بس ناجوانمردانه سرد است
زمستان است
در بگشا
....


۱ نظر: