۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

از مهر 1385 تا اسفند 1386


Entry for March 11, 2007

inam avalin blog GPRSi.che hali mide khodayee!
faghat GPRS!

Sunday March 11, 2007 - 07:39am (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شب

شب بود و قدم می زدم. همه جا تاریک بود. همه چیز سیاه بود، یکدست سیاه...چقدر خوب بود

کاش همه چیز همیشه یکدست بود حتی اگر سیاه بود

.

.

.

شب بود

Tuesday March 6, 2007 - 01:36pm (IRST | Permanent Link | 1 Comment

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دویدن

یادش به خیر اولش با امیر می رفتیم می دویدیم. بعضی وقتها هم اردشیر. تربیت یک داشتیم به عنوان تمرین می رفتیم. الان خیلی وقته که نیاز به تمرین ندارم.اما الان تنها میرم. نه...تنها نیستم.

نمیرم که بدوم، میرم که اونو ببینم. خیلی لذت بخشه

...

Sunday March 4, 2007 - 09:52am (IRST) | Permanent Link | 2 Comments

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کاوه

امروز آخرین برف سال بارید. و البته سنگین ترینش

الان با کاوه نشستیم و مشغول نوشتن بلاگم هستیم. از فردا به مدت 5 روز تعطیلم. چه شود.باغت آاااااااااااااباااااد

Monday February 26, 2007 - 01:39pm (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از تهی سرشار

چون سبوی تشنه ...

از تهی سرشار
جویبار لحظه ها جاری ست
چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب ، واندر آب بیند سنگ
دوستان و دشمنان را می شناسم من
زندگی را دوست می دارم
مرگ را دشمن
وای ، اما با که باید گفت این ؟ من دوستی دارم
که به دشمن خواهم از او التجا بردن
جویبار لحظه ها جاری

این سری از همون اولش خسته بودم. ولی هنوز سه هفته دیگه مونده

آآ... راستی یادم رفت. تولدت مبارک!!؟؟

Saturday February 24, 2007 - 10:40am (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...

خیابان های شهر را، این متمدن! دست پرورده بشر، به شوق رسیدن به كوچه های کاه گلی روستا می پیمودم. هر چند، سالها بود که صفای این کوچه ها را از بین برده بود. کاری نمی توان کرد باید با تمام کج خلقیهایش به آن عشق ورزید.کمتر کسی را می توان بدون تعلق به او یافت.اما همیشه جایی بود که او نباشد.خانه مادر بزرگ!

آری، گویی پاک کردن آن همه خاطره برایش کار آسانی نبود.این بار نیز گام های خود را عازم آنجا کردم.به نزدیک خانه رسیدم. اثری از دیوار های کاه گلی نبود

تمدن پیشرفت کرده بود.

Monday February 19, 2007 - 12:26pm (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بیهق

بالاخره بعد از چندین ماه برنامه ریزی تونستم بیام سبزوار. خیلی جالب بود که موقع رفتن حامد هم گفت باهات میام. به هر حال این بلاگ رو دارم از سبزوار می نویسم ظهر داریم می ریم ده. بریم یادی کنیم از خاطرات دوران کودکی. البته مراسم حلیم پزون داریم!! واسه امام حسین

Thursday February 15, 2007 - 09:47am (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شب آخر

می خواستم برم بگیرم بخوابم دیدم شب آخره، دلم گرفت.

فردا عازمم. انشا الله این سری زود بر می گردم

امشب خونه عموم بودم، دیدم پسر عموم داره میره سربازی. یاد موقعی که می خواستم برای اولین بار بیام مشهد افتادم . اون تا دم ترمینال باهام اومد. یادش به خیر !!!!ا

Monday February 12, 2007 - 02:22am (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روز جهانی موبایل

امروز به مناسبت اینکه من موبایل خریدم روز جهانی موبایل اعلام شد.

لطف دکتره دیگه

ولی دم مهدی(داداشم)گرم! گفتم موبایل نمی خام گفت : نه باث حتما داشته باشی.

داش با مرام هم خیلی خوبه هااا

Sunday February 11, 2007 - 02:14am (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

استاد

بعضی چیز ها همیشه زیبان یکیش استاده. هیچ وقت ازش خسته نمی شم الان داشتم کاست نوا رو گوش میدادم. چقدر زیباست

تنگ چشمان نظر به میوه کنند

ما تماشاگران بستانیم

به به

واقعا آدم احساس می کنه تو فضاست

Friday February 9, 2007 - 02:12am (IRST) | Permanent Link | 3 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

usual day

امروز بعد از چند روز هوس کردم فارسی بنویسم.امروز سیگنال پاس شدم درسی که اگه قبل از امتحان بهم می گفتن 17 می شی می گفتم نه باید بیشتر بشم. بعد از امتحان برای پاس شدنش داشتم زور می زدم به هر حال پاس شدم.

امروز قراره با فرزاد و اردشیر و احتمالا فرهود بریم بیرون. قبلشم با اون یکی فرزاد(حاجی باقری) کلی صحبت کردم(تلفنی).

بابا بزرگ مادر بزرگم هم که خونه ما هستند

امروز کلا روز خوبی بود

فقط حیف هنوز نتونسستم فیلم خونم رو بیارم به حالت نرمال.

Monday February 5, 2007 - 04:23pm (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What's Love( February 03, 2007)

from morning of this day my brain was full of interrupts(Brain Storming).i don't know why.i tried to study and... but these aren't effective.i tried to see a movie.only way that i trusted to that.i didn't choose a good movie for that situation. i were so bored and sleep saved me for a while.after that i tried to see another movie.no, that could not effective because i were tested it before. anyway...i selected another movie.an indian movie.yeah! 3 hours! (from 12 to 3a.m) very good movie.i think when brain is out of order we must call heart(maybe anytime) .but in this case my heart helped me .i am writing this at 3:38am.i'm thinking now if this state happen at university, can i solve that like this.no! no! i am not thinking to do this.

L'Année dernière à Marienbad(Last Year in Marienbad):an strange movie!!a surreal one. i don't understand anything of it.
Kabhi Alvida naa Kehna:i don't talk about this movie because i did't know anything about LOVE.really what's this???
a dialoge from this movie: Love and Death....both come uninvited

Sunday February 4, 2007 - 09:57am (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Movie

i watch one film per day at this days i wrote name of those and my idea about it:

KING KONG: before playing of movie i'm thinking to see a movie with attractive special effect and this thinking is stable until middle of movie but in second half of film, i forget that and see the power of love that can make a monster as child.


TRANSPORTER2: when you are seeing this movie, your brain can be reposed.but action scenes was made excellent.


State of Grace: a crime movie, i can't relized environment of this movie perfectly. but actors play excllent.


Match Point:sometime some distinctness things in theory is so obscureness in fact.one of these things is LOVE and DESIRE. sometimes i think about these two thing, but i can't understand difference between love and desire so far even in theory!!


Miraclo a Milano(Miracle in Milan):fantastic!!excellent!! very good.i said this sentence several times, that "the art is stable for anytime".this movie was made at 1951 but that's fresh now and anyone enjoys it.i don't like to talk about subject of this movie but i wrote a dialoge of it.(that in movie, sing it as a song) #All we need's a shack to live and sleep in.#All we need's a bit of ground to live and die on.#All we want's a pair of shoes,some socks and a little bread.#That's all we need to believe in tomorrow.#

Saturday February 3, 2007 - 10:27am (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

shit!!!

yahoo 360 is blocked here.incredible!!!!! but why???

i'm so angry for this.because i want to update my blog everyday.

Friday February 2, 2007 - 07:30am (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Home

oohhhhh

i'm at home after more than 4 monthes. very long time!!! anyway i'm at home now and i'm enjoying

Tuesday January 30, 2007 - 06:52am (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dancing of flags

i was coming back from studying saloon to my room. when i was passing in front of Art department a beautiful scene intrested me. a scene that i see it many times. but this time i understand beauty of that."dancing of flags with a musical sound".only this!!!!! very intersting!!! i think any thing at this world is beautiful if see and understand it. i admit Roberto Benini for his movie, "The Life is Beautiful".

Tuesday January 16, 2007 - 09:28am (IRST) | Permanent Link | 3 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abbas!!

before i see a movies of kyarostami(about one year ago)i have a bad idea about him and i don't accept him as a director.but when i saw "Zir e Derakht Zeytoon" i didn't let myself to offend him or talk about his movies.

but yesterday(85/10/12),when i see "Roads" ,change my idea about him and i like to see more movies from him.

yesterday is so wonderful day. i would to go and see kyarostami's meeting and in my way i see Amir Soltani, he joined to me and we go there.we see "Once Upon in Morroco"and"Roads"and"ABC Africa".anyway after meeting we went and buy a shirt for Amir then eat dinner.

i like days same this day.

Wednesday January 3, 2007 - 01:43pm (IRST | Permanent Link | 2 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عید قربان

عید قربان تموم شد. نمی دونم چرا نسبت به این عید هیچ حسی ندارم. به هر حال با بچه ها دور هم جمع شدیم

خیلی دوست دارم یکی از این شبای زمستون تنها تو یه پیادهرو خلوت قدم بزنم.پیاده روی که اینقد سرماش شدید باشه که خودمو توش تنها ببینم

Monday January 1, 2007 - 10:25am (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nothing!!

this week is compeletly quiet. i'll try to prepeare myself for final tests at this term.

Tuesday December 26, 2006 - 01:17pm (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YALDA!!!

yalda night ,the longest night at year, was be so beautiful. i and Hamid and Mohammad Sadeghi were at celebration of PARSE sciotey. that's so good. i was enjoying of it. at that place were many of masters of literature faculty as Dr Yahaghi,Seyedi,Rashedi,...

anyway...after that we were with classmate at FAJR department. and then try to see KABHI KHOSHI KABHI GHAM but were so tired.

Saturday December 23, 2006 - 03:35pm (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peace!!!!

every thing backed to first state.and now i'm student of university. i try to do my lessons. i'll hope these tries have a result !!

Wednesday December 13, 2006 - 04:44pm (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دو هفته تلاش

امروز بعد از یک وقفه طولانی موفق شدم دوباره بنویسم.از دست این اسکپ. حدود دو هفته ا ز همه چی دور بودم. خیلی سخت گذشت،فکر کنم امشب رو راحت بتونم بخوابم.حالا ببینیم کی چاپ میشه. امشب می خوام برم بشینم مولانا بخونم.این چند تا جمله رو که نوشتم در عین ارتباط بی ربط به همند....دیوونگی که شاخ و دم ندارهم

Sunday December 10, 2006 - 04:35pm (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

final mid-term

last mid-term was Language and Machine Theory.i passed it rather good.now i'll try to finish the edistion of ESCAPE .i'm so happy now.

Saturday December 2, 2006 - 11:44am (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کنسرت دف

بالاخره کنسرت دف برگزار شد.من هر دو روزش رو رفتم.عالی بود...م

Wednesday November 29, 2006 - 03:42pm (IRST | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هفته سخت

این هفته که گذشت خیلی کارام زیاد بود.البته این هفته هم قضیه بدتره ، چون علاوه بر تمام فعالیت ها ی هفته قبل 2 تا امتحان هم بهش اضافه شده.خدا به خیر بگذرونه، نمی دونم چرا دقیقا موقع امتحانام همه کارای جنبیم اوج می گیره.؟

تنها قسمت جالب هفته ای که گذشت مصاحبه با دکتر کاهانی بود وبازدید از کار خونه فرش.ولی آخر هفتش کاملا صفحه آرایی بود بیشتر از 24 ساعت صفحه آرایی....؟

Saturday November 25, 2006 - 02:30pm (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zed e haalll!!!

emrooz sob saat e 6:30 gharar bood beram bozorgdasht e beyhaghi...khab moondam.halam az har chi khabe dare be ham mikhoreee...

Monday November 20, 2006 - 01:58pm (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یک شب روشن

شب جمعه بود .داشتم از بیرون برمی گشتم .بارون واستاده بود و هوا عالی.دم درب شمالی که رسیدم دیدم خوشبختانه اتوبوس رفته وباید پیاده برم.پشت دانشکده علوم پایه که رسیدم همه چیز بود...تنهایی،لطافت باران،شعر مولانا ،شب،سکوت،کویر،....فقط نوای استاد نبود.کاش به اتاق نمی رسیدم...؛

Saturday November 18, 2006 - 12:28pm (IRST) | Permanent Link | 2 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ehsas e khoshhalii

با اینکه احساس می کنم خیلی ها از دستم ناراحت هستند.ولی امروز احساس شادی عجیبی دارم.وااااااااااااااااااااای که من چقدر خوبم

Wednesday November 15, 2006 - 04:30pm (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

so busy

only busy...it's the word that repeat in these days.

my lessons,daf playing,teching,my personal work,ESCAPE,Computer secioty,...is some works that i must do it.

busyyyyyyyyyyyyyyyy

Tuesday November 14, 2006 - 03:55pm (IRST) | Permanent Link | 0 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جمعه مایکروسافتی

ساعت 2 بعد ازظهر روز جمعه می خواستم بعد از حدودا 2 سال ویندوز کامپیوترم رو عوض کنم.تو این 2 سال برای "ان " نفر ویندوز نصب کردم .به هر حال الان بالاخره نوبت خودم شده بود.مطمئن بودم ساعت 4 تمام کارهاشو انجام دادم. باورم نمی شد قراره ساعت 9 شب کارش تموم شه....دیروز واقعا فهمیدم مایکروسافت چه فاجعه بزرگیه و همین طور نرم افزار دنیا ....؟

دم علیرضا لواسانی گرم، که خیلی کمک کرد

Saturday November 11, 2006 - 12:34pm (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاخیر یک هفته ای

یک هفته است که وبلاگم رو آپدیت نکردم. شاید چون حادثه جالبی برام اتفاق نیفتاده

اما تو این هفته چیزی که ذهنم رواز همه چیز بیشتر مشغول کرده بود مشکلی بود که با خودم داشتم و دارم.بعد از ترم پیش بیشترین دغدغم همین بوده.خیلی سخته که آدم باخودش مشکل داشته باشه!؟

Monday November 6, 2006 - 11:00am (IRST) | Permanent Link | 2 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کوچک که بودیم چه قدر دلهای بزرگی داشتیم

.عکس بچگیم رو هر وقت می بینم،تنها چیزی که میاد تو ذهنم معصومیت از دست رفته است

فزونی شعور و از بین رفتن معصومیت ،تضادی که همیشه مرا می آزارد...؛

Monday October 30, 2006 - 12:30pm (IRST) | Permanent Link | 3 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCAPE goes to grow larger( October 27, 2006)

امروز تعطیلات تموم شد.منم طبق معمول اونجوری که می خواستم نتوستم خوب ازش استفاده کنم.اما امروز(به اتفاق مهدی رزمی) یه سری قول ها به ما داده شد که منجر به رشد کشوری اسکیپ می شه.خیلی امیدوار شدیم

Friday October 27, 2006 - 06:19pm (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 rooz tatil e nakhaste

ساعت 22 دوشنبه شب فهميدم كه 4شنبه و 5شنبه تعطيله خيلي بد شد اگه زودتر مي فهميدم حتما مي رفتم خونه

ولي اين چند روزه حسابي با فرزاد حاجي باقري كانتر بازي كرديم.

اتفاقا اردشير هم بازي ما رو نگاه مي كرد.جالبه!!!!!؟؟؟

Thursday October 26, 2006 - 03:40pm (IRST) | Permanent Link | 3 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

October 23, 2006(1385/8/1)

ehtemalan emrooz aakhar mah ramezoone.ye mah e ramezoon e dige ham gozasht.

Monday October 23, 2006 - 11:22am (IRST) | Permanent Link | 3 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr bafghi,Emad,shanbe

Dr bafghi:

4shanbe bad az zohr bad az jalase escape ba morteza dashtam miraftam otagh .jolo ie dampezeshki ye reno tormoz zad. goftam mirim khabgah. goftesh bashe .savar shodim.

zehnam por az intrrupt ha ie sargardoon bood.chan bar be ranande negah kardam.Ashna nabood.moghe ie peyade shodan ye tashakkor e rasmi kardam va oomadam payeen.

be morteza goftam :"ye lahze ehsas kardam Dr bafghi bood aakhe ham reno dasht va ham rish"

morteza goft khob Dr bafghi bood...bedoon e sharh!!!!

Emad:

5shanbe bad az zohr emad ma ro davat kard eftari bedoon e hich goone tarofi ghabool kardam.

kave kasayee,ali fakhrayee,ali ghazi nejad,ardeshir baharyan,farhood fathi,farzad haji bagheri,hesam khosh nyat,mehdi razmi,abolfazl nadi ham boodand.

kolli khandidim.

Hamed Nazif ham goleee(alan injast).

Shanbe:

dahanam servisee az 8 sob ta 8 shab kelas daram.

saat e 18:30 ba ehsan saboori va hamid mansoori too otagh projeh ie Dr pour reza boodim

1385/7/29

Saturday October 21, 2006 - 12:54pm (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ajaab!!

har ki az man enteghad mikone,maskhare mikone,shookhi mikonee,man chizi nemigam.khoda nakone ba yeki ,yeki az in kara ro anjam beddii.hatman irad too kar e mane...hatmaannn...

Tuesday October 17, 2006 - 03:31pm (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ostad

khoda ostad[Shajaryan] ro az ma nagireee.bedoon e ostad vaghean sakhtee...

Saturday October 14, 2006 - 12:49pm (IRST) | Permanent Link | 2 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eftari

eftari bargozar shod.kheyli ha nayoomadan.aslan khoob nabood eftarish.vali dast e bache ha dard nakone kheyli zahmat keshidand.chan vaghtye ke ba sholooghi hal nemikonam eftari ro ham be khater e bahe ha raftam ke ....

Saturday October 7, 2006 - 01:55pm (IRST) | Permanent Link | 3 Comments

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Painful Return

emrooz bad az zohr saat e 6 belit daram.bas bargardam mashhad.aadam pish e khanevade nabashe kheyli sakhtee...kheyli... .

Tuesday September 26, 2006 - 05:32am (IRST) | Permanent Link | 1 Comment

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tabestoon

yek tabestan por az poochi va aalafii tamoom shod.

az hame bad tar aakhar e tabestoon ham ke hamishe nakhosheee.bas berim daneshgaaaaaahh(albatee daneshgah hal mideee)

Thursday September 21, 2006 - 07:41am (IRST) Edit | Delete | Permanent Link | 1 Commentهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر